Rayver cruz and sarah geronimo dating


At nagpapasalamat ako dahil ginagawa niyo yan ng kusa, dahil mayroon kayong busilak na kalooban.

of you tend to misapprehend and invalidate them in so many ways.

rayver cruz and sarah geronimo dating-4

All I know for sure is I need to let some things out of my chest.

And I couldn’t find any other way to do it so I am writing here on my blog, like I used to. Sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinigay at ipinakita niyo sa amin.

Habang buhay akong magpapasalamat sa Diyos dahil dumating kayo sa buhay ko at nakilala ko kayo. Hindi ko kinailangang magpanggap para mahalin niyo.

At nagpapasalamat ako dahil tinanggap at minahal niyo kung sino at ano ako bilang tao.

Napagtanto ko na nakokompromiso na yung kalayaan at kaligayahan ko. I want to be able to do what I want and what makes me happy because I believe that is how life should be. People who support us in the things we do; those who always stood by our sides and defended us against judgments and criticisms; those who love us truthfully as a pair and as two different individuals; and those who never gave up.